1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Zamek w Szydłowie


Dawna rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w kraju!
Ze względów obronnych mury zamku wzniesiono na sztucznej wyspie.
Obecnie mieści się…

Muzeum Drogownictwa


Ekspozycje fragmentów różnych nawierzchni stosowanych w drogownictwie, w chronologicznym układzie i wykonane z autentycznych materiałów używanych do budowy dróg. Na tych nawierzchniach są eksponowane maszyny…

Zamek Mokrsko Górne


To ruiny kamiennego zamku na niewielkiej kępie pośród łąk i podmokłych terenów Nidy.
 Prawdopodobnie do zamku prowadził drewniany most zwodzony, przerzucony nad niewielką, ale silnie…

Gród Pędzików


Gród powstał bowiem z pasji do historii, tradycji i wszystkiego, co jest związanie ze średniowieczem.
To wierna replika tamtych osiągnięć w dziedzinie budownictwa.
Zobaczysz…

Sala Królewska


Mielec może się poszczycić niezwykle cenną, wręcz unikatową w skali kraju barwną kolekcją oryginalnych obrazów olejnych pędzla Konstantego Niemczykiewicza, przedstawiających wizerunki władców Polski wg słynnego…

Muzeum Jadernówka


Od 1987 roku "Jadernówka" funkcjonuje jako placówka muzealna. Po niedawnym remoncie urządzono w niej stałą wystawę fotografii i sprzętu fotograficznego. Posiada jedną z największych w…