1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Katedra Opieki NMP

Zbudowana została według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w latach 1898-1918 w stylu neogotyckim. Jest trójnawową budowlą z transeptem i strzelistymi wieżami. Fasada główna ma trzy portale i…

Galeria Rogatka w Radomiu


Rogatka Północna, zwana również Warszawską powstała w 1829r. przez Henryka Marconiego według projektu Stefana Balińskiego. Obecnie siedziba galerii sztuki Politechniki Radomskiej Galeria "Rogatka". Akademicką Galerię Sztuki…

Muzeum Przyrody i Techniki


Muzeum obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch zakładów wielkopiecowych.
 Stanowią one doskonałą ilustrację technologicznego rozwoju dziewiętnastowiecznego hutnictwa.
Są tu również inne…