1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Muzeum Wojska


W ciągu ponad 40 lat działalności Muzeum Wojska zebrało pokaźną kolekcję eksponatów. Pochodzą one z zakupów i wykopalisk, ale również z darów mieszkańców miasta i…

Muzeum Ikon


IKONA. OBRAZ I SŁOWO. MIĘDZY TYM CO ULOTNE A WIECZNE
Doktryna Kościoła prawosławnego ma swój niepodzielny i jednolity wizerunek, przejawiający się w obrzędowości religijnej, jej…

Wystawa etnograficzna


Stała wystawa etnograficzna Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Obok siedziby parku zaprezentowanych zostało około 800 eksponatów - przykładów przemijającej kultury materialnej okolic jeziora Wigry. Prawie…

Muzeum Kapliczek


Muzeum Kapliczek powstało w 2008 roku z inicjatywy osoby prywatnej pana Ryszarda Niedzielskiego. Kolekcja  eksponowana jest w kolistej werandzie. W malutkich kapliczkach "mieszkają"  święci najróżniejszego…

Dom Kultury w Łapach


Dom Kultury w Łapach jest placówką samorządową Urzędu Miejskiego w Łapach. Działają w nim różne zespoły i pracownie- Klub Tańca Towarzyskiego "TAN-TAN"- Taeatr młodzieżowy "KAPRYS"-…

Galeria Amitu


Galeria Amitu powstała w 2011r. Zajmuje się głównie prezentowaniem sztuki współczesnej artystów profesjonalnych, nie zamykając się na inne, ciekawe projekty. Część handlowa skupia się na…

Rynek w Tykocinie


Jest wyjątkowym zabytkiem urbanistycznym miasta. Istnieje od momentu powstania Tykocina, jednak obecny wygląd zachował z XVIII w. Jego trapezowaty kształt i barokowy styl przyciągają uwagę…

Zamek w Tykocinie


Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja bryły została przeprowadzona na…

Muzeum Podlaskie


W zbiorach Muzeum w Bielsku Podlaskim znajdują się zabytki związane z historią Bielska Podlaskiego i okolic. Najliczniej reprezentowane są zbiory historyczne i etnograficzne.
IKONOGRAFIA
DOKUMENTY…