1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Przysucha


Pierwsze wzmianki o miejscowości (jako Przesucha) pochodzą z 1415 i związane są z osobą Rafała, syna Warsza ze Skrzyńska. Jest on pierwszą występującą w źródłach…

Krakowa Góra


Na grzbiecie pasma garbu Gielniowskiego leży Krakowa Góra. Swą nazwę zawdzięcza ponoć Królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Według miejscowego podania Król zgubił się podczas polowania w okolicznych…

Skałki Przysuskie


Na terenie Nadleśnictwa Przysucha znajduje się malownicze miejsce zwane Skałkami. Jest to 15 metrowa odsłonięta ściana zbudowana z piaskowca. Idealne miejsce na spacery, łatwe dojście…

Rawicz


Ścieżka dydaktyczna przygotowana przez Nadleśnictwo Przysucha. Poruszając się jej szlakiem możemy zapoznać się z zagadnieniami związanymi z gospodarką leśną jak również historią regionu. Ścieżka poprowadzi…

Zamek w Szydłowcu


Dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny będąca jednym z głównych zabytków miasta.
Zamek oddano miejscowym instytucjom publicznym, obecnie jest siedzibą…

Ratusz Radomski


Ratusz w Radomiu powstał w latach 1847-48 według projektu architekta Henryka Marconiego. Zastąpił rozebrany na początku tegoż stulecia stary ratusz. Obecnie budynek mieści siedzibę archiwum…

Katedra Opieki NMP

Zbudowana została według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w latach 1898-1918 w stylu neogotyckim. Jest trójnawową budowlą z transeptem i strzelistymi wieżami. Fasada główna ma trzy portale i…

Zamek w Inowłodzu


Obronny zamek w Inowłodzu był jedną z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych za życia i panowania Kazimierza Wielkiego. Wystawiony w latach 1356-1366 pełnić miał powinność…

Ruiny huty Józef


Zakład opalany węglem drzewnym wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. 
Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w 1866…

Dąb Bartek


To jeden z najstarszych w Polsce dębów, rosnący przy drodze we wsi Zagnańsk.
Drzewo to przeżyło wiele stuleci, jego wysokość to 28,5 m, a rozpiętość…

Rezerwat Wykus


To leśny rezerwat na zboczu wzniesienia Wykus.
Wiodą tu szlaki koloru:
-niebieskiego
-zielonego
-czarnego
Miejsce związane jest też z walkami oddziałów partyzanckich w…

Żubr Spalski

Odlany w Petersburgu w 1860 r. na życzenie cara Aleksandra II, miał upamiętniać huczne polowanie w Puszczy Białowieskiej, kiedy to sam monarcha ubił jednym strzałem…

Rezerwat Rosochacz


Rezerwat ma na celu ochronę naturalnych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.

Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna.
Fantastyczne miejsce na spacer lub…

Niebieskie źródła


Zobaczysz tu unikalne walory przyrody. Są tu spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę.
Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z…