1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Przysucha


Pierwsze wzmianki o miejscowości (jako Przesucha) pochodzą z 1415 i związane są z osobą Rafała, syna Warsza ze Skrzyńska. Jest on pierwszą występującą w źródłach…

Krakowa Góra


Na grzbiecie pasma garbu Gielniowskiego leży Krakowa Góra. Swą nazwę zawdzięcza ponoć Królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Według miejscowego podania Król zgubił się podczas polowania w okolicznych…

Skałki Przysuskie


Na terenie Nadleśnictwa Przysucha znajduje się malownicze miejsce zwane Skałkami. Jest to 15 metrowa odsłonięta ściana zbudowana z piaskowca. Idealne miejsce na spacery, łatwe dojście…

Rawicz


Ścieżka dydaktyczna przygotowana przez Nadleśnictwo Przysucha. Poruszając się jej szlakiem możemy zapoznać się z zagadnieniami związanymi z gospodarką leśną jak również historią regionu. Ścieżka poprowadzi…

Zamek w Szydłowcu


Dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny będąca jednym z głównych zabytków miasta.
Zamek oddano miejscowym instytucjom publicznym, obecnie jest siedzibą…

Ratusz Radomski


Ratusz w Radomiu powstał w latach 1847-48 według projektu architekta Henryka Marconiego. Zastąpił rozebrany na początku tegoż stulecia stary ratusz. Obecnie budynek mieści siedzibę archiwum…

Katedra Opieki NMP

Zbudowana została według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w latach 1898-1918 w stylu neogotyckim. Jest trójnawową budowlą z transeptem i strzelistymi wieżami. Fasada główna ma trzy portale i…

Ruiny huty Józef


Zakład opalany węglem drzewnym wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. 
Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w 1866…

Dąb Bartek


To jeden z najstarszych w Polsce dębów, rosnący przy drodze we wsi Zagnańsk.
Drzewo to przeżyło wiele stuleci, jego wysokość to 28,5 m, a rozpiętość…

Rezerwat Wykus


To leśny rezerwat na zboczu wzniesienia Wykus.
Wiodą tu szlaki koloru:
-niebieskiego
-zielonego
-czarnego
Miejsce związane jest też z walkami oddziałów partyzanckich w…

Żubr Spalski

Odlany w Petersburgu w 1860 r. na życzenie cara Aleksandra II, miał upamiętniać huczne polowanie w Puszczy Białowieskiej, kiedy to sam monarcha ubił jednym strzałem…

Rezerwat Rosochacz


Rezerwat ma na celu ochronę naturalnych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.

Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna.
Fantastyczne miejsce na spacer lub…

Niebieskie źródła


Zobaczysz tu unikalne walory przyrody. Są tu spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę.
Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z…