1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Dworek Karscha


Zabytkowy dworek znajduje się na wzgórzu Karscha. Stoi w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się Psiarnia – folwark biskupi.
Koło dworku przechodzi szlak turystyczny prowadzący przez…

Muzeum dialogu kultur


To miejsce nowoczesne i interaktywne.
Można tu swobodnie dzielić się poglądami i doświadczeniami, uczyć się innych kultur, poznawać tradycje.
Muzeum prezentuje różnorodność narodową, etniczną, religijną,…

Synagoga w Kielcach


To ceglany budynek w stylu mauretańsko-neoromańskim.
Wnętrze synagogi było bardzo bogato zdobione w przeciwieństwie do dekoracji zewnętrznych.
Na błękitnym suficie, namalowano 12 plemion Izraela. Po…

Gród Pędzików


Gród powstał bowiem z pasji do historii, tradycji i wszystkiego, co jest związanie ze średniowieczem.
To wierna replika tamtych osiągnięć w dziedzinie budownictwa.
Zobaczysz…

Pałac Tarłów


To ruiny ogromnej budowli kamienno-ceglanej w stylu barokowym, ulokowana na niewielkim wzniesieniu, otoczonym stawami i mokradłami.
 W pobliżu istniał okazały park-ogród, teraz rośnie tu zboże.…

Ruiny huty Józef


Zakład opalany węglem drzewnym wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. 
Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w 1866…

Zamek Mokrsko Górne


To ruiny kamiennego zamku na niewielkiej kępie pośród łąk i podmokłych terenów Nidy.
 Prawdopodobnie do zamku prowadził drewniany most zwodzony, przerzucony nad niewielką, ale silnie…

Zamek w Szydłowie


Dawna rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w kraju!
Ze względów obronnych mury zamku wzniesiono na sztucznej wyspie.
Obecnie mieści się…

Muzeum Przyrody i Techniki


Muzeum obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch zakładów wielkopiecowych.
 Stanowią one doskonałą ilustrację technologicznego rozwoju dziewiętnastowiecznego hutnictwa.
Są tu również inne…