1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Zalew w Sukowie


Zalew powstał na wyrobisku piaskowni. Można tu przyjść i popatrzeć na piękny krajobraz.
Miejsce przeznaczone do wędkowania dla członków koła.
Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do…

Rezewat Wietrznia


To rezerwat przyrody nieożywionej.
W jego skład wchodzą trzy połączone ze sobą kamieniołomy wielopoziomowe.
Na tym terenie znajdują się cenne odsłonięcia geologiczne.
Rezerwat wchodzi w…

Rezerwat Kadzielnia


To miejsce na którym występują grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, rzadkie rośliny oraz szczególnie znane z niezwykle cennych znalezisk paleontologicznych.
To jedno z najbardziej…

Pomnik Menora


Pomnik ku pamięci 20.000 Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez niemieckich nazistów w sierpniu 1942 roku. 
Obok rośnie drzewko oliwne - symbol pojednania.

Rezerwat przyrody Karczówka


To rezerwat krajobrazowy który chroni fragment lasu sosnowego, tworzący cenne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru i pomnika powstańców.
Rezerwat obejmuje wzgórze Karczówka. Skrajem rezerwatu przechodzi żółty…

Jaskinia Raj


To jedna z najbardziej znanych jaskiń w kraju i wielu uważa ją też za najpiękniejszą!
Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych.
Temperatura tutaj to…

Zalew w Wilkowie


To wspaniałe miejsce - jeden z najpiękniej położonych akwenów w okolicy.
Z plaży roztacza się świetny widok na Łysicę. Można tu wypocząć z rodziną, powędkować,…

Rezerwat Moczydło


To rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Ochronie poddane są tu pozostałości górnictwa kruszcowego w formie szpar i szybików,  także fragmenty roślinności typu…

Pałac Tarłów


To ruiny ogromnej budowli kamienno-ceglanej w stylu barokowym, ulokowana na niewielkim wzniesieniu, otoczonym stawami i mokradłami.
 W pobliżu istniał okazały park-ogród, teraz rośnie tu zboże.…

Dąb Bartek


To jeden z najstarszych w Polsce dębów, rosnący przy drodze we wsi Zagnańsk.
Drzewo to przeżyło wiele stuleci, jego wysokość to 28,5 m, a rozpiętość…

Ruiny huty Józef


Zakład opalany węglem drzewnym wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. 
Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w 1866…

Zamek Mokrsko Górne


To ruiny kamiennego zamku na niewielkiej kępie pośród łąk i podmokłych terenów Nidy.
 Prawdopodobnie do zamku prowadził drewniany most zwodzony, przerzucony nad niewielką, ale silnie…

Rezerwat Wykus


To leśny rezerwat na zboczu wzniesienia Wykus.
Wiodą tu szlaki koloru:
-niebieskiego
-zielonego
-czarnego
Miejsce związane jest też z walkami oddziałów partyzanckich w…

Zamek w Szydłowie


Dawna rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w kraju!
Ze względów obronnych mury zamku wzniesiono na sztucznej wyspie.
Obecnie mieści się…

Rezerwat Rosochacz


Rezerwat ma na celu ochronę naturalnych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.

Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna.
Fantastyczne miejsce na spacer lub…

Zamek w Szydłowcu


Dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny będąca jednym z głównych zabytków miasta.
Zamek oddano miejscowym instytucjom publicznym, obecnie jest siedzibą…