1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Koszary w Malborku

Kompleks neogotyckich budynków 152 Regimentu Piechoty wzniesiony na południe od zespołu staromiejskiego przetrwał burzę wojenną II wojny światowej i do dzisiaj pełni swoje pierwotne funkcje.

Pracownia Ceramiczna


Otwarcie Pracowni Ceramicznej to dodatkowa atrakcja turystyczna Malborka. Miejski Dom Kultury zaprasza grupy zorganizowane, szkoły, kolonie, wycieczki oraz turystów do zwiedzania wioski i własnoręcznych prób…

Muzeum w Malborku


muzeum o charakterze historyczno-artystycznym oraz placówka kulturalno-naukowa powołana dnia 1 stycznia 1961 roku. Mieści się w historycznym zamku krzyżackim w Malborku, w którym zgromadzono ponad…

Osada Jeziorna

JEZIORNA OSADA - NAJNOWSZA ATRAKCJA TURYSTYCZNA ŻUŁAW komfortowe drewniane domki z kominkami i balkonami karczma serwująca pyszne swojskie jadło- małe Muzeum Techniki Rolniczej: oryginalny ciągnik Ursus C-45,…

Muzeum Wisły


Wystawa stała ma przede wszystkim zapoznać zwiedzających z problematyką wiślaną w jak najszerszym kontekście, stąd bogactwo prezentowanych tematów. We wprowadzeniu do ekspozycji przedstawiono: najstarsze wiadomości…

Muzeum Zamkowe w Kwidzynie

Zamek w Kwidzynie – zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie wzorowany na zamkach krzyżackich. Zamek zaczęto budować ok. 1233, ukończono w drugiej połowie XIV w. Skrzydła południowe i wschodnie zostały rozebrane w końcu XVIII w., od tego…

Muzeum Stutthof


To miejsce dawnego obozu koncentracyjnego.
Zobaczysz tu Stary Obóz, komorę gazową, komendanturę, są tu też zrekonstruowane krematoria i wiele więcej...
Naprawdę warto odwiedzić to tragicznie…

Przezmark Zamek


Na wzgórzu we wsi Przezmark, przy samej drodze zobaczyć można pozostałości krzyżackiej warowni otoczonej wodami jeziora Mołtawa Wielka. Wybitnie obronne położenie na półwyspie jakoś jej…

Faktoria Pruszcz Gdański


Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim jest wyjątkowym przedsięwzięciem turystyczno-archeologicznym w skali całego kraju. Temat szlaku bursztynowego…

Gdańska Galeria Fotografii


Gdańska Galeria Fotografii jest miejscem prezentacji wystaw czasowych i siedzibą muzealnego działu specjalizującego się w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu fotografii artystycznej i historycznej. Kolekcja działu…

Muzeum Archeologiczne


Muzeum Archeologiczne mieści się w zabytkowym szesnastowiecznym budynku wzniesionym na brzegu Motławy. Zbiory Muzeum obejmują ponad 27.000 eksponatów archeologicznych, etnograficznych numizmatycznych i przyrodniczych. 

Dwór Artusa

Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. Część traktu stanowi Długi Targ położony nieopodal historycznego portu nad…

Żuraw w Gdańsku


Zabytkowy dźwig portowy Gdańska, usadowiony pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Jest jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to najstarszy zachowany dźwig…

Galeria Mariacka

Galeria Mariacka to miejsce, gdzie organizowane są wystawy, spotkania z artystami i inne wydarzenia kulturalne. Można tu podziwiać stałą ekspozycję grafik Wojciecha Góreckiego.

Galeria Triada


Galeria Triada to przez ostatnich 20 lat największa i najstarsza prywatna galeria sztuki współczesnej w Trójmieście.
Przez lata Triada zdobyła sobie uznanie wśród artystów, rzesze…

Muzeum Bursztynu


Muzeum Bursztynu prezentuje historię powstania bursztynu, jego właściwości, pozyskiwanie oraz obróbkę  na przestrzeni dziejów - od czasów najdawniejszych do współczesności. W pierwszej sali wystawienniczej znajduje…

Wielka Zbrojownia


Funkcję składu broni pełnił do roku 1793, po czym przejęty został przez wojsko i zamknięty dla cywilów. Fasady Zbrojowni posiadają bardzo bogatą dekorację kamieniarską. Fasada…

Muzeum Poczty Polskiej

Muzeum, jako miejsce będące symbolem polskości w drugim Wolnym Mieście Gdańsku, gromadzi dokumenty drukowane, rękopiśmienne, ikonograficzne oraz eksponaty związane z obroną i uczestnikami obrony Poczty…

Pomnik czołgu


Jest pustym pancerzem radzieckiego czołgu T-34 w odmianie T-34/76 o numerze taktycznym 121 z armatą czołgową 76 mm. Według źródeł, był pierwszym czołgiem koalicji antyhitlerowskiej,…