1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Muzeum Martyrologii

Muzeum mieści się w celach byłego aresztu Gestapo. Muzeum posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) oraz hitlerowskich obozów koncentracyjnych do których…

Baszta Gotycka


Baszta Gotycka  rekonstruowana w latach 80. XX wieku będąca, wraz z fragmentem murów obronnych, pozostałością gotyckich obwarowań staromiejskich. Basztę powstała w 1341 razem z murami…

Archikatedra w Lublinie

Świątynia została zbudowana według projektu włoskich architektów jezuickich: Jana Marii Bernardoniego i Józefa Briccio, a wzorowana, na rzymskiej świątyni jezuickiej Il Jezu.W tym czasie budowano…

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej obejmuje swoim zasięgiem działania w przybliżeniu obszar dawnego województwa lubelskiego. Zawiera on w całości lub części takie podregiony jak: Wyżyna Lubelska, Roztocze,…

Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.…

Dwór Leśce

Zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Leścach. Dwór modrzewiowy pokryty gontem, wybudowany około 1855 r. przez Dionizego Trzcińskiego herbu Rawicz. Obecnie własność prywatna (część dworu…

Muzeum Zamoyskich


Rezydencja Muzeum obejmuje: XVIII-wieczny ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY zbudowany w stylu późnego baroku, na przełomie XIX i XX wieku rozbudowany i urządzony przez Konstantego Zamoyskiego. Wnętrza pałacowe…

Zamek


Wieża, nazywana potocznie "Basztą" bądź Wieżą Łokietka, to wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku obronny stołp. Został wzniesiony na wysokości przeprawy przez Wisłę, tzw.…

Kamienice braci Przybyłów


Renesansowe kamienice są dziełem muratorów z Lublina. Ich właścicielami byli bracia Krzysztof i Mikołaj, pochodzący z zamożnej rodziny Przybyłów. Ozdobione bogatą płaskorzeźbioną dekoracją na elewacji oraz…

Galeria Letnia


Galeria Letnia- odział Muzeum Nadwiślańskiego, służy prezentacji wystawy czasowych. Wystawy poświęcone są twórczości współczesnych artystów związanych z miastem. ekspozycje znajdują się na dwóch poziomach przyziemia…

Muzeum Oświatowe

dydaktyczne, prace artystyczne, prace techniczne, sprzęt szkolny, wyposażenie i prace ucznia, podręczniki, czasopisma, fotografie i dokumenty. W pomieszczeniach tych organizowane są wystawy stałe i okresowe.…

Pałac Marynki


Pałac Marynki zbudowany został według projektu Chrystiana Piotra Aignera w latach 1791-96 dla córki księżnej Izabeli Czartoryskiej, Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Pałacyk wykorzystywany był dla…

Willa Samotnia


Willa Samotnia została wybudowana w 1 połowie XIX wieku w stylu neogotyckim z charakterystyczną, ośmiokątną wieżą, nakrytą dachem w kształcie ostrosłupa. Do wieży dobudowany został…

NoveKino Sybilla


NOVEKINO Sybilla posiada 329 miejsc, klimatyzowana salę, a wysoką jakość projekcji zapewniają projektor firmy i KINOTON, projektor cyfrowy firmy XDC. Najwyższej klasy ekran perełkowy i…

Grota Puławska


Grota Puławska usytuowana w parku puławskim, na skraju skarpy od strony Łachy wiślanej, powstała w XVIII w. z inicjatywy Księżny Izabeli Czartoryskiej. Wnętrzu Groty nadano…