1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Muzeum Martyrologii

Muzeum mieści się w celach byłego aresztu Gestapo. Muzeum posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) oraz hitlerowskich obozów koncentracyjnych do których…

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej obejmuje swoim zasięgiem działania w przybliżeniu obszar dawnego województwa lubelskiego. Zawiera on w całości lub części takie podregiony jak: Wyżyna Lubelska, Roztocze,…

Baszta Gotycka


Baszta Gotycka  rekonstruowana w latach 80. XX wieku będąca, wraz z fragmentem murów obronnych, pozostałością gotyckich obwarowań staromiejskich. Basztę powstała w 1341 razem z murami…

Archikatedra w Lublinie

Świątynia została zbudowana według projektu włoskich architektów jezuickich: Jana Marii Bernardoniego i Józefa Briccio, a wzorowana, na rzymskiej świątyni jezuickiej Il Jezu.W tym czasie budowano…

Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.…

Dwór Leśce

Zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Leścach. Dwór modrzewiowy pokryty gontem, wybudowany około 1855 r. przez Dionizego Trzcińskiego herbu Rawicz. Obecnie własność prywatna (część dworu…

Muzeum Zamoyskich


Rezydencja Muzeum obejmuje: XVIII-wieczny ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY zbudowany w stylu późnego baroku, na przełomie XIX i XX wieku rozbudowany i urządzony przez Konstantego Zamoyskiego. Wnętrza pałacowe…

Zamek


Wieża, nazywana potocznie "Basztą" bądź Wieżą Łokietka, to wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku obronny stołp. Został wzniesiony na wysokości przeprawy przez Wisłę, tzw.…

Kamienice braci Przybyłów


Renesansowe kamienice są dziełem muratorów z Lublina. Ich właścicielami byli bracia Krzysztof i Mikołaj, pochodzący z zamożnej rodziny Przybyłów. Ozdobione bogatą płaskorzeźbioną dekoracją na elewacji oraz…

Galeria Letnia


Galeria Letnia- odział Muzeum Nadwiślańskiego, służy prezentacji wystawy czasowych. Wystawy poświęcone są twórczości współczesnych artystów związanych z miastem. ekspozycje znajdują się na dwóch poziomach przyziemia…

Muzeum Oświatowe

dydaktyczne, prace artystyczne, prace techniczne, sprzęt szkolny, wyposażenie i prace ucznia, podręczniki, czasopisma, fotografie i dokumenty. W pomieszczeniach tych organizowane są wystawy stałe i okresowe.…

Pałac Marynki


Pałac Marynki zbudowany został według projektu Chrystiana Piotra Aignera w latach 1791-96 dla córki księżnej Izabeli Czartoryskiej, Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Pałacyk wykorzystywany był dla…

Willa Samotnia


Willa Samotnia została wybudowana w 1 połowie XIX wieku w stylu neogotyckim z charakterystyczną, ośmiokątną wieżą, nakrytą dachem w kształcie ostrosłupa. Do wieży dobudowany został…

NoveKino Sybilla


NOVEKINO Sybilla posiada 329 miejsc, klimatyzowana salę, a wysoką jakość projekcji zapewniają projektor firmy i KINOTON, projektor cyfrowy firmy XDC. Najwyższej klasy ekran perełkowy i…

Grota Puławska


Grota Puławska usytuowana w parku puławskim, na skraju skarpy od strony Łachy wiślanej, powstała w XVIII w. z inicjatywy Księżny Izabeli Czartoryskiej. Wnętrzu Groty nadano…