1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Synagoga w Kielcach


To ceglany budynek w stylu mauretańsko-neoromańskim.
Wnętrze synagogi było bardzo bogato zdobione w przeciwieństwie do dekoracji zewnętrznych.
Na błękitnym suficie, namalowano 12 plemion Izraela. Po…

Muzeum dialogu kultur


To miejsce nowoczesne i interaktywne.
Można tu swobodnie dzielić się poglądami i doświadczeniami, uczyć się innych kultur, poznawać tradycje.
Muzeum prezentuje różnorodność narodową, etniczną, religijną,…

Dworek Karscha


Zabytkowy dworek znajduje się na wzgórzu Karscha. Stoi w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się Psiarnia – folwark biskupi.
Koło dworku przechodzi szlak turystyczny prowadzący przez…

Ruiny huty Józef


Zakład opalany węglem drzewnym wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. 
Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w 1866…

Pałac Tarłów


To ruiny ogromnej budowli kamienno-ceglanej w stylu barokowym, ulokowana na niewielkim wzniesieniu, otoczonym stawami i mokradłami.
 W pobliżu istniał okazały park-ogród, teraz rośnie tu zboże.…

Muzeum Przyrody i Techniki


Muzeum obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch zakładów wielkopiecowych.
 Stanowią one doskonałą ilustrację technologicznego rozwoju dziewiętnastowiecznego hutnictwa.
Są tu również inne…

Gród Pędzików


Gród powstał bowiem z pasji do historii, tradycji i wszystkiego, co jest związanie ze średniowieczem.
To wierna replika tamtych osiągnięć w dziedzinie budownictwa.
Zobaczysz…

Zamek Mokrsko Górne


To ruiny kamiennego zamku na niewielkiej kępie pośród łąk i podmokłych terenów Nidy.
 Prawdopodobnie do zamku prowadził drewniany most zwodzony, przerzucony nad niewielką, ale silnie…

Zamek w Szydłowie


Dawna rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w kraju!
Ze względów obronnych mury zamku wzniesiono na sztucznej wyspie.
Obecnie mieści się…

Brama Warszawska w Opatowie

Brama została ufundowana przez właściciela Opatowa, kanclerza wielkiego koronnego na dworze króla Zygmunta Starego, Krzysztofa Szydłowieckiego. Jest jedyną pozostałą z czterech bram - niegdyś wznosiły się nad…