1 km
50 km
Gwiazdek
Odległości

Zalew w Sukowie


Zalew powstał na wyrobisku piaskowni. Można tu przyjść i popatrzeć na piękny krajobraz.
Miejsce przeznaczone do wędkowania dla członków koła.
Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do…

Rezewat Wietrznia


To rezerwat przyrody nieożywionej.
W jego skład wchodzą trzy połączone ze sobą kamieniołomy wielopoziomowe.
Na tym terenie znajdują się cenne odsłonięcia geologiczne.
Rezerwat wchodzi w…

Pomnik Menora


Pomnik ku pamięci 20.000 Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez niemieckich nazistów w sierpniu 1942 roku. 
Obok rośnie drzewko oliwne - symbol pojednania.

Rezerwat Kadzielnia


To miejsce na którym występują grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, rzadkie rośliny oraz szczególnie znane z niezwykle cennych znalezisk paleontologicznych.
To jedno z najbardziej…

Park Baranowski


Jest to kompleks parkowo leśny.
Mieści się na tym terenie kilka miejsc przeznaczonych do uprawiania sportu, ale to przede wszystkim miejsce błogiego relaksu!
Teren ten…

Dąb Bartek


To jeden z najstarszych w Polsce dębów, rosnący przy drodze we wsi Zagnańsk.
Drzewo to przeżyło wiele stuleci, jego wysokość to 28,5 m, a rozpiętość…

Rezerwat przyrody Karczówka


To rezerwat krajobrazowy który chroni fragment lasu sosnowego, tworzący cenne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru i pomnika powstańców.
Rezerwat obejmuje wzgórze Karczówka. Skrajem rezerwatu przechodzi żółty…

Ruiny huty Józef


Zakład opalany węglem drzewnym wytwarzał około 800 ton surówki rocznie. 
Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w 1866…

Rezerwat Wykus


To leśny rezerwat na zboczu wzniesienia Wykus.
Wiodą tu szlaki koloru:
-niebieskiego
-zielonego
-czarnego
Miejsce związane jest też z walkami oddziałów partyzanckich w…

Pałac Tarłów


To ruiny ogromnej budowli kamienno-ceglanej w stylu barokowym, ulokowana na niewielkim wzniesieniu, otoczonym stawami i mokradłami.
 W pobliżu istniał okazały park-ogród, teraz rośnie tu zboże.…

Jaskinia Raj


To jedna z najbardziej znanych jaskiń w kraju i wielu uważa ją też za najpiękniejszą!
Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych.
Temperatura tutaj to…

Rezerwat Moczydło


To rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Ochronie poddane są tu pozostałości górnictwa kruszcowego w formie szpar i szybików,  także fragmenty roślinności typu…

Rezerwat Rosochacz


Rezerwat ma na celu ochronę naturalnych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.

Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna.
Fantastyczne miejsce na spacer lub…

Zamek Mokrsko Górne


To ruiny kamiennego zamku na niewielkiej kępie pośród łąk i podmokłych terenów Nidy.
 Prawdopodobnie do zamku prowadził drewniany most zwodzony, przerzucony nad niewielką, ale silnie…

Zamek w Szydłowcu


Dawna gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny będąca jednym z głównych zabytków miasta.
Zamek oddano miejscowym instytucjom publicznym, obecnie jest siedzibą…

Zamek w Szydłowie


Dawna rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w kraju!
Ze względów obronnych mury zamku wzniesiono na sztucznej wyspie.
Obecnie mieści się…

Krakowa Góra


Na grzbiecie pasma garbu Gielniowskiego leży Krakowa Góra. Swą nazwę zawdzięcza ponoć Królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Według miejscowego podania Król zgubił się podczas polowania w okolicznych…