Wyślij na e-mail
Dodaj do podróży

Muzeum Teatralne przy Teatrze Wielkim

pl. Teatralny 1, Warsaw

od Hostel Kanonia Warszawa

Opis

Muzeum usytuowane jest w zachodnim skrzydle Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w historycznych Salach Redutowych.

Założone w 1957 z inicjatywy Arnolda Szyfmana, gromadzi zbiory ilustrujące historię teatru polskiego od XVIII w. do współczesności. Jego kolekcje obejmują malarstwo (portrety aktorów i pisarzy), rzeźbę, grafikę, rysunek, dokumentację fotograficzną, scenografię (projekty, makiety, kostiumy, rekwizyty) oraz korespondencję artystów, rękopisy, starodruki, afisze, plakaty, programy i różnego rodzaju pamiątki teatralne. Księgozbiór muzeum liczy kilka tysięcy woluminów utworów teatralnych, dzieł teatrologicznych, rękopisów i zbiorów korespondencji, gromadzi także nuty i płyty. 

Bardzo cenną częścią zbiorów jest archiwum Teatru Polskiego (utwory, afisze, wycinki, dokumentacja fotograficzna przedstawień). Muzeum posiada także materiały archiwalne związane z najwybitniejszymi postaciami polskiego teatru - korespondencję i rękopisy m.in. Leona Schillera, Heleny Modrzejewskiej, Juliusza Osterwy. 

Muzeum prowadzi działalność dokumentacyjną i konserwatorską, wystawienniczą i badawczą, a także edukacyjną (lekcje muzealne) i popularyzatorską. Z jego zbiorów korzystają instytucje naukowe, artystyczne i popularyzatorskie, naukowcy, reżyserzy oraz studenci kierunków humanistycznych. Otwarte jest również w czasie przedstawień.

Galeria

Kontakt

Muzeum Teatralne przy Teatrze Wielkim
Telefon: +48 22 692 07 56
E-mail: muzeum@teatrwielki.pl

http://www.teatrwielki.pl

 • Czas zwiedzania

  1 godz.

Dodatkowe informacje

Bilety ulgowe są dostępne dla:

 • uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia, emerytów i rencistów oraz osób po 70 roku życia ze zniżką 20%
 • szkół, uczelni wyższych, ośrodków wychowawczych, domów opieki społecznej, stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń emerytów i rencistów przy zakupie biletów grupowych powyżej 15 osób ze zniżką 30%
 • uczniów szkół muzycznych i baletowych oraz studentów uczelni muzycznych i muzykologii ze zniżką do 75%. Cena biletu ulgowego nie może być niższa niż cena biletu w najtańszej strefie cenowej na dane wydarzenie (dla Sali Moniuszki) lub cena wejściówki ustalana na dane wydarzenie (dla Sali Młynarskiego i innych sal)

W trybie online można zakupić wyłącznie bilety ulgowe ze zniżką 20% oraz 75%.

Sale Redutowe:

 • Sektor A — 33 zł
 • Sektor B — 28 zł

Sala Młynarskiego:

 • Strefa I — 75-150 zł
 • Strefa II — 60-120 zł
 • Strefa III — 55-110 zł

Sala Moniuszki: 

 • Strefa I — 160-320 zł 
 • Strefa II — 120-240 zł 
 • Strefa III — 100-200 zł
 • Strefa IV — 66-132 zł
 • Strefa V — 40-80 zł
 • Strefa VI — 28-56 zł
 

Mapa podróży

Prowadź mnie »

Od: Hostel Kanonia Warszawa

Do: Muzeum Teatralne przy Teatrze Wielkim