Dodaj do podróży

Makieta XVII-wiecznej Bydgoszczy

Mostowa , Bydgoszcz

Opis

W 2010 r. - z okazji kolejnej rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy - na placyku przy zabytkowych spichrzach nad Brdą odsłonięto makietę miasta z XVII wieku. Makietę z żywicy o 2,5 na 1,7 m i wadze 300 kg wykonał rzeźbiarz Gracjan Kaja. Aby przedstawić jak najwierniejszy wygląd dawnego założenia miejskiego, autor korzystał z dostępnych materiałów ikonograficznych. Na makiecie umieszczono opisy w językach polskim, angielskim i niemieckim oraz dla niewidomych alfabetem Braille'a. Zobaczyć można na niej XVII-wieczny układ ulic i placów, a także gdzie stały zamek, stary ratusz, kościoły (farny, Jezuitów, Świętego Idziego, Klarysek i Bernardynów), bramy (Gdańska, Kujawska i Poznańska) oraz klasztor Karmelitów. Makieta znajduje się przy rogu ulic Mostowej i Grodzkiej.
Galeria

Kontakt

Makieta XVII-wiecznej Bydgoszczy

Dodatkowe informacje
Mapa podróży

Prowadź mnie »