Wyślij na e-mail
Dodaj do podróży

Kościół św. Stanisława bpa w Wierzbicy

przy drodze 733 , Wierzbica

od Dwór Zbożenna (s)

Opis

Historia naszej Parafii sięga XIII wieku. Dziesięciny z Wierzbicy zostały nadane w 1198 r. przez bpa krakowskiego Gedko (Gedeon) klasztorowi bożogrobców w Miechowie.

Książę Leszek Biały (1194-1227) obdarzył ją przywilejami. Bolesław, książę krakowski, w 1247 r. nadał tu przywileje podobne Tarczkowi i Iłży. W 1275 r. przez komesa Ottona i Krystyna, synów Piotra ze Skrzynna nadana klasztorowi cystersów w Wąchocku, którego własnością była do XVIII w Wymieniana w dokumencie księżnej Grzymisławy z 1229 r. Miasto lokowane w 1414 r., prawa magdeburskie nadane w 1469 r. przez Kazimierza Jagiellończyka. Wielokrotnie niszczona w XVII i XVIII. Po II wojnie światowej powstał nowy ośrodek miejski, zaplecze dla cementowni Wierzbica.

Kościół pierwotny drewniany pw. św. Stanisława i parafia w Wierzbicy powstała przed 1275 r., gdyż wtedy jest wymieniana w dokumencie jw. Na początku należała do diecezji krakowskiej; najpierw archid. radomski przekształcony w dziekanię kielecką nazywana czasami w źródłach dziekanią radomską, dek. radomski. W latach 1807-1818 do diec. kieleckiej, dek. radomski. Od 1818 r. w diec. sandomierskiej. W 1854 r. do dek. radomskiego. Od 1941 w nowym dekanacie szydłowieckim.

Z terenu parafii Wierzbica powstały nowe parafie: Łączany 1984, Dąbrówka Warszawska (i Zalesicie) 1998.

Kościół wzmiankowany w 1470 r. Obecny wzniesiony przez cystersów wąchockich ok. 1709 r.; restaurowany w XIX i XX wieku; barokowy, orientowany, murowany z kamienia, tynkowany; prezbiterium i nawa dwuprzęsłowe; po bokach części wschodniej nawy dwie symetryczne kaplice na planie kwadratu otwarte do nawy arkadami, opilastrowane, w jednej sklepienie kolebkowo – krzyżowe, w drugiej ośmiodzielne, kopulaste; wewnątrz ściany prezbiterium rozczłonkowane pilastrami, sklepienia kolebkowe z lunetami; zakrystia sklepiona kolebkowo z lunetami; zewnątrz elewacje opilastrowane; zachodnia trójdzielna z trójkątnym szczytem i kamiennym portalem; dachy dwuspadowe, nad zakrystią pulpitowy, kryte blachą ocynkowaną.

Zabytki i wyposażenie współczesne: kamienne nadproże w prezbiterium nad wejściem do zakrystii, barokowe z kartuszem, w niej herby Poraj i litery TCH PW, powyżej herb Brochwicz i litery AS AW; drzwi żelazne z herbem Prus I, w nich dwuryglowy zamek; ołtarz główny nowy, w nim obraz Wskrzeszenie Piotrawina z XIX w.; obrazy, krucyfiksy, epitafia pochodzące z XVII i XVIII w.; obrazy autorstwa ks. Władysława Paciaka – kopie znanych autorów, olej, na płótnie (obecnie depozyt w galerii Malarstwa Księży w WSD Radom); chrzcielnica drewniana; droga krzyżowa grafitowa. Organy 10 głosowe zbudowane przez Ignacego Karczewskiego z Warszawy w 1878 r., prospekt architektoniczny, neoklasycystyczny.

Zbudowana nowa dzwonnica, kaplica przedpogrzebowa; wyłożona kostka brukowa wokół kościoła.

Kaplica pw. św. Wojciecha w Polanach (wioska oddalona 2 km od Wierzbicy) zbudowana w 1984 r. staraniem ks. Tadeusza Lutkowskiego, murowana; droga krzyżowa – płaskorzeźby.

Plebania i wikariat: zbudowana po 1845 r., staraniem ks. Aleksandra Malanowicza, murowany z kamienia, tynkowany, dwukondygnacyjny.

Cmentarz grzebalny parafialny: powierzchnia ok. 2,5 ha, ogrodzony murem kamiennym, odległy od kościoła 800 m, kaplica cmentarna murowana. Cmentarze: żydowski i choleryczny.

Hotel w pobliżu Kościół św. Stanisława bpa w Wierzbicy

Galeria

Kontakt

Kościół św. Stanisława bpa w Wierzbicy
E-mail:

  • Czas zwiedzania

    1 godz.

Mapa podróży

Prowadź mnie »

Od: Dwór Zbożenna (s)

Do: Kościół św. Stanisława bpa w Wierzbicy