Wyślij na e-mail
Dodaj do podróży

Szlak Cerkwi Łemkowskich

Kraszewskiego , Krynica-Zdrój

Opis

W Krynicy-Zdroju i jej najbliższej okolicy jest wytyczony Szlak Cerkwi Łemkowskich poświęcony budownictwu sakralnemu tych okolic, w przeszłości zamieszkanych głównie przez Łemków.Krynicki Szlak Cerkwi Łemkowskich – szlak prowadzi do drewnianych i murowanych cerkwi łemkowskich położonych na terenie gminy Krynica. 

Szlak przebiega przez Krynicę-Zdrój, Berest, Polany, Piorunkę, Czyrną, Mochnaczkę, Tylicz i Muszynkę. 
CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. ŚW PIOTRA I PAWŁA I RZYMSKO-KATOLICKA P.W. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - KRYNICA DOLNA ul. Kraszewskiego 77 Zbudowana została w latach 1872 – 1857w tradycji cerkiewnej, murowany z cegły i kamienia, częściowo otynkowany.

CERKIEW PRAWOSŁAWNA P.W. ŚW. RÓWNEGO APOSTOŁOM KSIĘCIA WŁODZIMIERZA - KRYNICA ul. Cmentarna 3 Zbudowana w latach 1983 – 1996 z cegły w tradycji budownictwa cerkiewnego. Wewnątrz ikonostas oraz kilka ikon.

CERKIEW P.W. OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY obecnie KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. SERCA JEZUSOWEGO - KRYNICA ul. Słotwińska 50 Zbudowana w latach 1887 – 1888 w miejscu spalonej w 1796 r. cerkwi.

CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA – POLANY Wybudowana w 1820 r. w miejscu poprzedniej z 1667 r. w typie budownictwa zachodnio – łemkowskiego. W dobrym stanie zachował się ikonostas regencyjno – rokokowy z XVIII wieku i barokowa ambona z 1700 roku.

CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W.ŚW.KOSMY I DAMIANA – PIORUNKA Zbudowana w 1789 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. Najstarszym, a zarazem w całości zachowanym zabytkiem jest rokokowy ikonostas z XVIII w.

CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. PARASKIEWY – CZYRNA Budowla z 1892 r. w typie zachodnio – łemkowskim.

CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – MOCHNACZKA – NIŻNA Cerkiew z 1846 r. w typie budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Najstarszym zabytkiem w całości zachowanym jest barokowo – klasyczny ikonostas z przełomu XVII/XVIII w.

CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. JANA EWANGELISTY – MUSZYNKA Zbudowana w 1689 r. częściowo odnowiona w XVIII wieku.

CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – TYLICZ Zbudowana w latach 1738 – 1744 r.

CERKIEW GREKO - KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA - POWROŻNIK Prawdopodobnie zbudowana w latach 1604 - 1606 jest w całości budynkiem drewnianym, trójdzielnym, jednonawowym, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej.

Galeria

Kontakt

Szlak Cerkwi Łemkowskich

http://atrakcjekrynicy.pl/krynicki-szlak-cerkwi-lemkowskich.html

  • Czas zwiedzania

    3 godz.

Mapa podróży

Prowadź mnie »