Dodaj do podróży

Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy

Cysterska 4, Rudy

Opis

Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach składa się z kościoła będącego trójnawową bazyliką, czworoboku średniowiecznego klasztoru pocysterskiego oraz później dobudowanych skrzydeł barokowej rezydencji pałacowej. Część kościelna została odrestaurowana w latach 1994-1996. Natomiast część klasztorno-pałacowa, będąca własnością Skarbu Państwa od okresu powojennego stopniowo popadała w ruinę. W dniu 15 sierpnia 1998 roku została przekazana na własność diecezji gliwickiej. Od tej pory prowadzi się tam stopniowe prace mające na celu rehabilitację i adaptację kompleksu na potrzeby nowych funkcji użytkowych, które obiekt ma spełniać. Na dawną część klasztorną składają się skrzydła w formie czworoboku przyległego do kościoła z wewnętrznym dziedzińcem i krużgankami tworzącymi wirydarz. Zabudowania te są dwukondygnacyjne, w części zachodniej i północnej podpiwniczone. Natomiast na część dawnej rezydencji pałacowej składają się skrzydła północno-zachodnie i północno-wschodnie. Tworzą one zewnętrzny dziedziniec , częściowo otwarty od strony północnej, z którego prowadzą wejścia do poszczególnych części obiektu. W otwarciu pomiędzy tymi skrzydłami usytuowany jest wjazd na dziedziniec oraz dwa trasy zewnętrzne, z których rozciąga się widok na przyległy parkowy staw.

Galeria

Kontakt

Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy
Telefon: 32 410 33 11

http://rudy-opactwo.pl

Cennik

  • Bilet ulgowy

    3 PLN

  • Bilet normalny

    5 PLN

  • Czas zwiedzania

    2 godz.

Dodatkowe informacje

Godziny otwarcia:
- wybrane niedziele
 maj - sierpień w godz. od 13:30 do 17:30
 wrzesień - październik w godz. od 13:00 do 17:00 

 listopad w godz. od 13:00 do 16:30 

Mapa podróży

Prowadź mnie »