Wyślij na e-mail
Dodaj do podróży

Kościół pw. Św. Mikołaja

Kolejowa 2, Domaszków

Opis

Pierwsza wiadomość o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z 1328 r. Obecny kościół zbudowany z kamienia w 1563 r. w stylu późnogotycko-renesansowym, rozbudowany w 1. 1682—83, przebudowany w XVIII w. w stylu barokowym.

Orientowany, murowany, jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym, nie wyodrębnionym prezbiterium, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami, z wieżą od zachodu. We wnętrzu fragmenty renesansowego malowidła z 2. poł. XVI w., trzy barokowe rzeźbione ołtarze, rokokowa ambona i prospekt organowy z XVIII w.

Galeria

Kontakt

Kościół pw. Św. Mikołaja

http://parafiadomaszkow.pl

  • Czas zwiedzania

    1 godz.

Mapa podróży

Prowadź mnie »